Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám povinnosť prispieť na pohreb môjho otca. S otcom som sa počas celého môjho života nestýkal. Jeho príbuzní ma naliehajú, aby som prispel na pohreb, ani som nevedel, že zomrel. Musím prispieť?

Dobrý deň, 

Z otázky nie je možné vyvodiť, či Váš otec zanechal dedičetvo a či už dedičské konanie je ukončené alebo nie.

Vo všeobecnosti platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

“(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.”

V skratke, ak ste po svojom otcovi nezdedili nič, potom nie ste zodpovední za žiadne náklady spojené s jeho pohrebom a váš strýko ich nemôže od vás žiadať prostredníctvom súdneho konania.

Ak bolo dedičské konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo bol zistený len nepatrný majetok, ktorý patril vášmu otcovi, v takomto prípade dedičské konanie v pravom slova zmysle neprebieha. Prípadný nepatrný majetok sa vydá osobe, ktorá sa postarala o pohreb, teda vášmu strýkovi.

Ak naše predpoklady sú správne (nedostatok majetku, nepatrný majetok a zastavené dedičské konanie), potom nie je potrebné, aby ste niečo uhrádzali.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.