+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Obchodné právo

Obchodné zameranie našej advokátskej kancelárie a zameranie sa na detaily robia z nás kanceláriu, ktorá je žiadná. Pravidelne riešime mnoho veľmi zložitých transakcií vysokej hodnoty na miestnej i medzinárodnej úrovni, pričom niektoré sú komerčne veľmi citlivé, a práve pre tieto naše silné stránky predstavujú tieto transakcie typ transakcií, kvôli ktorým nás vyhľadávajú tak lokálni, ako aj zahraniční klienti.

Základom služieb, ktoré ponúkame našim klientom, je právo obchodných spoločností a našim klientom poskytujeme právnu pomoc pri všetkých záležitostiach, od výberu správneho typu podnikania, cez jeho registráciu, až po pomoc pri zložitých domácich a/alebo medzinárodných transakciách. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s týmto typom transakcií sme získali veľmi dobré odborné znalosti rozličných hospodárskych odvetviach a zaoberámesa rôznymi transakciami, ako sú: