+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Advokátska Kancelária Ručkayová

Domácim i zahraničným klientom poskytujeme právne a konzultačné služby v nadnárodných obchodných a podnikateľských veciach. Pri poskytovaní komplexného a koordinovaného poradenstva prispôsobeného potrebám našich klientov využíva naša advokátska kancelária svoje lokálne i medzinárodné skúsenosti. Náš podnikateľsky orientovaný a proaktívny prístup nám pomáha efektívne a úspešne poskytovať právne služby našim klientom, čím získavajú najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Vybudovali sme si na trhu dobré meno a naša advokátska kancelária je uznávaná, pretože na dosahovanie cieľov našich klientov využívame inovačné pracovné metódy a stratégie na riešenie právnych záležitostí. Uplatňovanie našich rozsiahlych znalostí lokálneho právneho prostredia zabezpečuje, že pri zastupovaní našich klientov vykazujeme špičkové odborné znalosti.

Neustále sa snažíme rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a partnerskú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a inými advokátskymi spoločnosťami.

Sme členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola založená s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.

Vďaka nášmu dobrému menu a kvalite poskytovaných právnych služieb a poradenstva pre našich klientov pri ich medzinárodných podnikateľských sme si vybudovali sieť partnerských kancelárií v rámci Európy ako i krajín mimo EU.

Dovoľujeme si oznámiť, že nedávno sme uzatvorili zmluvu o spolupráci s advokátskou kanceláriou v Bielorusku, a to spoločnosťou – Imperion Jurist, OOO.

“Našim cieľom je poskytnúť každému klientovi prvotriedne služby a právne zastupovanie najvyššej kvality.”

Ručkayová Adriana JUDr.

Naše certifikáty

Certifikát "Dôveryhodná Firma", sa prideľuje podnikateľom, ktorý sa vyznačujú výbornou povesťou medzi klientmi a obchodnými partnermi.
Certifikát dôveryhodná firma 2017
Certifikát dôveryhodná firma 2018
Certifikát dôveryhodná firma 2020
Certifikát dôveryhodná firma 2021
AKR HR Lawyer Network certifikat