Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Najnovšie odpovede

Vyhľadávanie odpovedí

Ako mám pripraviť návrh na rozvod? S manželkou sa chceme rozviesť, návrh budem asi podávať ja, alebo môžeme podať návrh spoločne? Deti nemáme. Oba s rozvodom súhlasíme. Prípade mi viete povedať, kde by som našiel vzor takéhoto návrhu.

Podať návrh na rozvod môže jeden z manželov.  Tu je zhrnutie krokov, ktoré by ste mali urobiť: Ak máte obavy alebo potrebujete ďalšie informácie o konkrétnych krokoch, môžete sa poradiť s právnym poradcom alebo advokátom, ktorý vám môže poskytnúť osobné poradenstvo vzhľadom na vašu konkrétnu situáciu. posielam Vám vzor žiadosti o

Čítať ďalej

Ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva. Spolu so sestrou sme spoluvlastníkmi väčšej parcely, na ktorej sú ďalší štyria spoluvlastníci. Na zmienenej parcele by syn sestry chcel začať s výstavbou rodinného domu, avšak ostatní spoluvlastníci nesúhlasia s rozdelením parcely. Čo máme robiť, prípadne aké sú možnosti riešenia? 

Dobrý deň, Vaša otázka navrhuje riešenie, ktoré by sa mohlo aplikovať na zmenu stavu podielového spoluvlastníctva. Prvý krok by zahŕňal písomné oznámenie vašich súčasných spoluvlastníkov o vašom návrhu na rozdelenie nehnuteľnosti na dve parcely. Po dohode všetkých zainteresovaných strán by ste potom mohli angažovať geodeta, ktorý vypracuje geometrický plán pre

Čítať ďalej

Ako postupovať v prípade, že môj bývalý manžel s ktorým som sa nedávno rozviedla, stále býva v našom spoločnom byte a radi by sme byt predali.

Na predaj spoločného bytu je nevyhnutný súhlas vášho bývalého manžela, predpokladáme, že byť ste nadobudli za trvania manželstva a teda je súčasťou tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Z vašej otázky nie je jasné, či už bolo  vykonané vyrovnanie majetku od vášho rozvodu alebo nie a tiež koľko času uplynulo od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

Čítať ďalej

Bývalý priateľ, mi počas vzťahu kúpil mobil a daroval mi drahé parfumy a iné drobnosti. Teraz, keď sme sa rozišli, vyhráža sa mi políciou a súdom, pokiaľ mu všetko nevrátim alebo nezaplatím ich cenu.

Dobrý deň,podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Samotný rozchod nie je dôvodom na vrátenie predmetných darčekov.

Čítať ďalej

Chcel by som sa opýtať na radu ohľadom dedičského konania. Po úmrtí môjho otca sa dedičské konanie uskutočnilo bez mojej účasti. Moji rodičia sa vzali, keď som mal 10 rokov, a pre mňa to bolo už druhé manželstvo mojej mamy. Po svadbe mi zmenili priezvisko. Keď otec zomrel, moja mama mi oznámila, že dedičské konanie sa ma netýka, pretože som nebol adoptovaný. Nehovoril so mnou notár a nebol som ani nijako informovaný. Po 40 rokoch ma to veľmi prekvapilo. Mám otázku, či je možné nosiť niečie priezvisko bez toho, aby som bol adoptovaný. Zaujímalo by ma tiež, či mám nárok na dedičstvo po otcovi, keď som sa oňho staral, a či mám šancu vysporiadať si podiel na dedičstve. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, Samotné dedičstvo môžete nárokovať len vtedy, ak ste biologickým dieťaťom zosnulého rodiča, jeho osvojencom, alebo ak vám rodič zanechal dedičstvo závetom. Bez splnenia týchto podmienok vám nárok na dedičstvo nevznikne. Ak je aspoň jedna z týchto podmienok splnená, máte právo na dedičstvo. Treba však brať do úvahy premlčaciu

Čítať ďalej

Chcela by som sa informovať. Moja mama mi darovala byt cca pred približne 8 rokmi. Teraz ho chce  vrátiť. Ak jej ho vrátim, budem ho môcť neskôr zdediť, ak áno v akej časti, ak nie čo robiť.

Dobrý deň, Z vašej otázky vyplýva, že váša mama vám darovala byt približne pred 8 rokmi a teraz žiada, aby ste jej byt opäť darovali. Dôležité je si uvedomiť, že chcenie samej matky nie je rozhodujúce, keďže platí ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí: „Darca sa môže domáhať vrátenia

Čítať ďalej

Chcem vziať bratovi, ktorý užíva drogy, a jeho synovi darovaný dom v roku 2009. Dôvodom sú vulgárne nadávky, osočovanie a neoprávnené využívanie môjho pozemku, hrozba násilím. Ani Brat a ani jeho syn sa o dom riadne nestarajú, je v zanedbanom stave. Existuje právna možnosť, ako si dom vzáť späť? Akým spôsobom by som to mohol urobiť?

Dobrý deň, samotná nestarostlivosť o darovaný dom nie je dôvodom na vrátenie daru avšak je možné domáhať sa na súde vrátenia daru podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí : „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo

Čítať ďalej

Dlho bývame celá rodina v byte, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, s manželom by sme chceli vyplatiť polovicu bytu a nakoľko v byte bývame i s našouplnoletou dcérou. Sme len nájomníci, a to napriek tomu, že sme v tomto byte s našou dcéroutrvalo prihlásení.

Dobrý deň, V prvom rade skutočnosť, že máte evidovaný trvalý pobyt v danom byte, je v tejto súvislosti úplne bezvýznamná. Z toho, že máte na určitom mieste prihlásený trvalý pobyt, nevyplývajú žiadne práva týkajúce sa užívania alebo vlastníctva daného bytu. V tomto prípade je kľúčové, či ste ako nájomca bytu súčasne

Čítať ďalej

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám povinnosť prispieť na pohreb môjho otca. S otcom som sa počas celého môjho života nestýkal. Jeho príbuzní ma naliehajú, aby som prispel na pohreb, ani som nevedel, že zomrel. Musím prispieť?

Dobrý deň,  Z otázky nie je možné vyvodiť, či Váš otec zanechal dedičetvo a či už dedičské konanie je ukončené alebo nie. Vo všeobecnosti platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka : „(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho

Čítať ďalej

Dobrý deň, manžel mi dal pred uzatvorením manželstva byt prostredníctvom darovacej zmluvy. Nemáme deti a ja on má ešte jedno dieťa z predchádzajúceho manželstva. Kto bude dedičom bytu po mojej smrti?

Dobrý deň, Dedičstvo po Vašej smrti bude skutočne riadené zásadami dedenia podľa Občianskeho zákonníka. V prípade vášho úmrtia sa byt, ktorý ste získali darovaním, rozdelí medzi Vašich dedičov. Vašim dedičom je manžel, nakoľko nemáte žiadne deti. Je dôležité spomenúť, že ak existuje závet, môže prerozdeľovanie majetku vychádzať z konkrétnych požiadaviek

Čítať ďalej

Je možné zrušiť darovaciu zmluvu, ak obdarovaný poškodzuje spoločný dom, jeho steny, statiku tým, že búra vnútorné priečky a pod.?

Dobrý deň, V prípade, že váš spoluvlastníci narušujú štruktúru domu, ktorý ste im darovali, máte možnosť požiadať o vrátenie daru. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka má darca právo na vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi alebo jeho rodine.Ak sa dom narušuje a

Čítať ďalej

Kamarátke v priebehu troch týždňov zomreli obaja rodičia. Rád by som sa dozvedel, ako bude prebiehať dedičské konanie. Zaujímalo by ma, či sa bude každý prípad riešiť samostatne alebo spoločne. Dedičské konanie po predčasne zomrelom rodičovi ešte nebolo zahájené. Ďakujem.

Dobrý deň, Ak kamarátke  zomreli obaja rodičia v krátkom časovom intervale a dedičské konanie ešte nebolo zahájené, môže sa stať, že budú vedené dve (alebo viac) oddelené dedičské konania po zosnulých rodičoch. Každé dedičské konanie sa zaoberá majetkom a záväzkami len jedného zosnulého a prebieha nezávisle. To znamená, že každý

Čítať ďalej