Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dlho bývame celá rodina v byte, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, s manželom by sme chceli vyplatiť polovicu bytu a nakoľko v byte bývame i s našouplnoletou dcérou. Sme len nájomníci, a to napriek tomu, že sme v tomto byte s našou dcéroutrvalo prihlásení.

Dobrý deň,

V prvom rade skutočnosť, že máte evidovaný trvalý pobyt v danom byte, je v tejto súvislosti úplne bezvýznamná. Z toho, že máte na určitom mieste prihlásený trvalý pobyt, nevyplývajú žiadne práva týkajúce sa užívania alebo vlastníctva daného bytu.

V tomto prípade je kľúčové, či ste ako nájomca bytu súčasne aj členom bytového družstva. Podľa § 28 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení má totiž nárok na prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona len  ten nájomca bytu, ktorý je súčasne aj členom družstva.

Ak nie ste členom družstva, nemáte nájomca právny nárok na prevod bytu do vlastníctva a v takomto prípade by bol prevod bytu možný len v prípade, že by bytové družstvo bolo ochotné byt odpredať, na základe kúpnej zmluvy.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.