Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Je možné zrušiť darovaciu zmluvu, ak obdarovaný poškodzuje spoločný dom, jeho steny, statiku tým, že búra vnútorné priečky a pod.?

Dobrý deň,

V prípade, že váš spoluvlastníci narušujú štruktúru domu, ktorý ste im darovali, máte možnosť požiadať o vrátenie daru. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka má darca právo na vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi alebo jeho rodine.Ak sa dom narušuje a ohrozuje sa jeho štruktúra a bezpečnosť obyvateľov, vrátane rodinných príslušníkov, môže sa to považovať za hrubé porušenie dobrých mravov. Najprv musíte obdarovaného vyzvať na vrátenie daru. Táto výzva by mala byť ideálne písomná. Ak výzva neprináša výsledky, môžete podať žalobu na súd, ktorý určí, že darca je opäť vlastníkom darovaného domu. Pri podávaní žaloby je potrebné priložiť darovaciu zmluvu, výzvu na vrátenie daru a dôkazy porušovania dobrých mravov zo strany obdarovaného voči vám a vašej rodine.

Odporúčam vám konzultovať túto situáciu s právnym poradcom, ktorý vám poskytne presné a individuálne poradenstvo zohľadňujúce miestne právne predpisy a vaše konkrétne okolnosti.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.