Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Chcem vziať bratovi, ktorý užíva drogy, a jeho synovi darovaný dom v roku 2009. Dôvodom sú vulgárne nadávky, osočovanie a neoprávnené využívanie môjho pozemku, hrozba násilím. Ani Brat a ani jeho syn sa o dom riadne nestarajú, je v zanedbanom stave. Existuje právna možnosť, ako si dom vzáť späť? Akým spôsobom by som to mohol urobiť?

Dobrý deň, samotná nestarostlivosť o darovaný dom nie je dôvodom na vrátenie daru avšak je možné domáhať sa na súde vrátenia daru podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

“Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.”

Hrubé porušenie dobrých mravov je napr. konanie, kedy by zo strany obdarovaných došlo k vášmu napadnutiu.

Riešením vo vašom prípade je dobrovoľné vrátenie daru zo strany obdarovaných.

Ak nebudú chcieť vráti dar doborovoľne, budete musieť podať žalobu na súd, v tomto prípade Vám doporučujeme kontaktovať advokáta a dohodnúť sa na zastupovaní v danej veci.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.