Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Chcela by som sa informovať. Moja mama mi darovala byt cca pred približne 8 rokmi. Teraz ho chce  vrátiť. Ak jej ho vrátim, budem ho môcť neskôr zdediť, ak áno v akej časti, ak nie čo robiť.

Dobrý deň,

Z vašej otázky vyplýva, že váša mama vám darovala byt približne pred 8 rokmi a teraz žiada, aby ste jej byt opäť darovali. Dôležité je si uvedomiť, že chcenie samej matky nie je rozhodujúce, keďže platí ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí:

“Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.”

Z tohto právneho ustanovenia vyplýva, že darca môže požiadať o vrátenie daru napríklad v prípade hrubého násilia. Samotná nevďačnosť alebo nezáujem obdarovaného o darcu nie sú dostatočným dôvodom na to, aby sa mama mohla domáhať vrátenia daru, najmä ak tento stav spôsobuje práve ona sama. Z Vašej otázky nevieme z akého dôvodu chce mama vrátiť dar.

Ak by ste sa rozhodli dar vrátiť, mali by ste následne v prípade úmrtia matky nárok na zákonný dedičský podiel, pokiaľ by ste neboli vy vydedená. Je dôležité mať na pamäti, že ak by bola mama vlastníkom bytu na základe vrátenia daru, s bytom by mohla nakladať podľa svojho uváženia, napríklad ho predať alebo darovať komukoľvek inému. V takom prípade by byt už nebol predmetom dedenia po nej, keďže by už nebola jeho vlastníkom, a vy by ste na ňom už nemali nárok na dedenie.

Odporúčam vám konzultovať túto záležitosť s advokátom, ktorý vám poskytne individuálne poradenstvo v súlade s právnymi predpismi a vašimi konkrétnymi okolnosťami.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.