Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Chcel by som sa opýtať na radu ohľadom dedičského konania. Po úmrtí môjho otca sa dedičské konanie uskutočnilo bez mojej účasti. Moji rodičia sa vzali, keď som mal 10 rokov, a pre mňa to bolo už druhé manželstvo mojej mamy. Po svadbe mi zmenili priezvisko. Keď otec zomrel, moja mama mi oznámila, že dedičské konanie sa ma netýka, pretože som nebol adoptovaný. Nehovoril so mnou notár a nebol som ani nijako informovaný. Po 40 rokoch ma to veľmi prekvapilo. Mám otázku, či je možné nosiť niečie priezvisko bez toho, aby som bol adoptovaný. Zaujímalo by ma tiež, či mám nárok na dedičstvo po otcovi, keď som sa oňho staral, a či mám šancu vysporiadať si podiel na dedičstve. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

Samotné dedičstvo môžete nárokovať len vtedy, ak ste biologickým dieťaťom zosnulého rodiča, jeho osvojencom, alebo ak vám rodič zanechal dedičstvo závetom. Bez splnenia týchto podmienok vám nárok na dedičstvo nevznikne. Ak je aspoň jedna z týchto podmienok splnená, máte právo na dedičstvo. Treba však brať do úvahy premlčaciu lehotu podľa ust. § 105 Občianskeho zákonníka, ktorá je trojročná a začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Z toho dôvodu by vaše právo na dedičstvo mohlo už byť premlčané. To znamená, že súd by zamietol vašu žalobu na vydanie dedičstva, ak by protistrana námietla premlčanie. Čo sa týka zmeny priezviska, tá mohla nastať aj v rámci sobášu, keď sa manželia dohodli, že ich dieťa (vrátane dieťaťa matky) bude mať spoločné priezvisko manželov, ako stanovuje § 6 ods. 4 zákona o mene a priezvisku. Preto táto zmena nemusí nutne súvisieť len s osvojením.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.