Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Ako postupovať v prípade, že môj bývalý manžel s ktorým som sa nedávno rozviedla, stále býva v našom spoločnom byte a radi by sme byt predali.

Na predaj spoločného bytu je nevyhnutný súhlas vášho bývalého manžela, predpokladáme, že byť ste nadobudli za trvania manželstva a teda je súčasťou tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Z vašej otázky nie je jasné, či už bolo  vykonané vyrovnanie majetku od vášho rozvodu alebo nie a tiež koľko času uplynulo od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

Ak od rozvodu uplynulo viac ako tri roky, váš podiel na byte sa považuje za podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade môžete uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej prevediete váš podiel na byt kupujúcemu. Táto zmluva musí byť písomná, pretože sa týka nehnuteľnosti, a práva sa nadobúdajú až po zapísaní do katastra nehnuteľností. Súvisiace poplatky za katastrálne konanie sa môžete dohodnúť s kupujúcim v zmluve.

Ak by ste potrebovali právnu pomoc pri vypracovaní zmluvy, odporúčam obrátiť sa na advokáta.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.