Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva. Spolu so sestrou sme spoluvlastníkmi väčšej parcely, na ktorej sú ďalší štyria spoluvlastníci. Na zmienenej parcele by syn sestry chcel začať s výstavbou rodinného domu, avšak ostatní spoluvlastníci nesúhlasia s rozdelením parcely. Čo máme robiť, prípadne aké sú možnosti riešenia? 

Dobrý deň,

Vaša otázka navrhuje riešenie, ktoré by sa mohlo aplikovať na zmenu stavu podielového spoluvlastníctva. Prvý krok by zahŕňal písomné oznámenie vašich súčasných spoluvlastníkov o vašom návrhu na rozdelenie nehnuteľnosti na dve parcely. Po dohode všetkých zainteresovaných strán by ste potom mohli angažovať geodeta, ktorý vypracuje geometrický plán pre rozdelenie pozemku. Na základe tohto plánu by ste mohli s ostatnými spoluvlastníkmi uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej parcely.

V prípade, že váš návrh nebude prijatý, jedinou alternatívou by bolo podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. To by si vyžiadalo finančné prostriedky na súdny poplatok, znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti a pravdepodobne aj náklady na právne zastúpenie. Súčasne by to mohlo trvať aj dlhšie obdobie a tiež vynaloženie finančných prostriedkov. 

Odporúčam preto kontaktovať advokáta, ktorý by vám mohol poskytnúť lepšiu argumentáciu pri riešení zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.