+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Riešenie sporov

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právnu pomoc pri súdnych konaniach, mediácii a rozhodcovských konaniach.

Náš tím, ktorý sa sa zaoberá riešením sporov, poskytuje pomoc vo všetky štádiách, od analýzy skutkovej podstaty sporu a príslušných právnych záležitostí, až po plánovanie stratégie nájdenia vhodného riešenia, ako aj zastupovanie našich klientov pred rozhodcovským tribunálom alebo súdom.

Naše služby obvykle zahŕňajú