+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, v zmysle ktorého v prvom stupni náročnosti práce predstavuje výška minimálnej mesačnej mzdy sumu 480 Eur, pričom výška hodinovej minimálnej mzdy predstavuje sumu 2,759 Eur.

 

Pre vyššie stupne náročnosti práce je minimálna mzda určená na základe násobku minimálnej mzdy určenej pre prvý stupeň náročnosti práce o koeficient určený Zákonníkom práce v závislosti od stupňa náročnosti, do ktorého je konkrétny zamestnanec zaradený. V najvyššom, a teda šiestom stupni, náročnosti práce, treba sumu minimálnej mzdy vynásobiť koeficientom 2, a teda suma minimálnej mesačnej mzdy bude predstavovať sumu vo výške 960 Eur, resp. pri hodinovej mzde, sumu vo výške 5,518 Eur.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát