+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Informácia v súvislosti s povinnosťou zapísať od Obchodného registra údaje o konečných užívateľoch výhod

V súvislosti s povinnosťou právnický osôb zapísať údaje o svojich konečných užívateľoch výhod do obchodného registra si dovoľujeme upozorniť, na novelu č. 311/2019 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorej sú príslušné registrové súdy povinné vybaviť návrhy na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra v lehote do 30.06.2020, ktorá nadobudla účinnosť 01. novembra 2019.

 

Návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra je právnická osoba stále povinná podať do 31.12.2019.

 

Dvojdňová lehota, ktorú má registrový súd na zápis do obchodného registra a ani ustanovenie o možnosti predĺženia lehoty o 10 dní sa v prípade návrhov na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra až do 30.06.2020 nepoužijú.

 

V prípade, ak právnická osoba podá návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a pred tým, než o ňom súd rozhodne následne podá ďalší návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra musí registrový súd rozhodnúť o oboch návrhoch na zápis v lehote dvoch pracovných dní, s možnosťou predĺženia o 10 dní.

 

***

Vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Ručkayovej, k 01. 11. 2019