Online poradenstvo


Naša advokátska kancelária taktiež poskytuje právne poradenstvo on-line. Ak chcete rýchlo vyriešiť akýkoľvek právny problém, postačuje, aby ste vyplnili nižšie uvedený formulár, na základe ktorého Vás budeme opätovne kontaktovať a to či už telefonicky, mailom alebo cez Skype. Pri tejto konzultácii sa dohodne rozsah právne služby, výška odmeny, spôsob jej úhrady ako i ďalšie detaily.

 

Ako na to: 

Popíšete problém a pošlete podklady – dohodneme podmienky - Posúdime, pošleme stanovisko – Vyriešime -  doručíme konzultáciu.

 

  • Krok 1: Vyplníte formulár, uvediete svoje kontaktné údaje, opíšete svoj právny problém, prípadne, ak viete napíšete nám zadanie.
  • Krok 2: S kontaktujeme sa s Vami prostredníctvom Vami uvedených kontaktných údajov po obdržaní úvodnej objednávky.
  • Krok 3: Pred začatím poskytovania akejkoľvek služby  si dohodneme podmienky poskytnutia konzultácie vrátane dohodnutia ceny konzultácie, prípade, ak bude potrebné požiadame Vás o zaslanie ďalších podkladov alebo doplňujúcich informácií.
  • Krok 4: Po dohodnutí podmienok a  následne po uhradení dohodnutej platby bude vypracované zadanie, ktoré Vám bude doručené.

 

Príklad:

Kupujete alebo predávate byt/dom, potrebujete posúdiť zmluvu, ktorú Vám predložili, zašlete nám dopyt – zároveň uvediete aké boli dohodnuté podmienky kúpy/predaja a pošlete nám návrh zmluvy v prílohe. My tento návrh skontrolujeme a spripomienkujeme, tak, aby zodpovedal Vašej dohode a Vašim požiadavkám a aby boli Vaše práva chránené. Konzultáciu Vám doručíme v elektronickej forme späť.

Required*

  
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright