Sme členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola založená s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Advokátska kancelária spolupracuje s rastúcim počtom zahraničných právnikov, ktorí sa špecializujú na komplexné právne služby pre zamestnávateľov, vrátane súdnych sporov a riešenia sporov.

 

Maďarský partner je Dr. Ildikó Rátkai ktorá poskytuje maďarským zamestnávateľom komplexné služby ako právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

 

Poľským partnerom je advokátska kancelária CGS  poskytujúca komplexné právne poradenstvo osobitne v oblasti pracovného práva pre podnikateľské subjekty pôsobiace na poľskom trhu.

 

 

hr lawyers network

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright