Ručkayová fotka

Domácim i zahraničným klientom zo Slovenskej republiky i zo zahraničia poskytujeme právne a konzultačné služby v nadnárodných obchodných a podnikateľských veciach. Pri poskytovaní komplexného a koordinovaného poradenstva prispôsobeného potrebám našich klientov využíva naša advokátska kancelária svoje lokálne i medzinárodné skúsenosti. Náš podnikateľsky orientovaný a proaktívny prístup nám pomáha efektívne a úspešne poskytovať právne služby našim klientom, čím získavajú najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

 

Vybudovali sme si na trhu dobré meno a naša advokátska kancelária je uznávaná, pretože na dosahovanie cieľov našich klientov využívame inovačné pracovné metódy stratégie na riešenie právnych záležitostí. Uplatňovanie našich rozsiahlych znalostí lokálneho právneho prostredia zabezpečuje, že pri zastupovaní našich klientov vykazujeme špičkové odborné znalosti.

 

Neustále sa snažíme rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a partnerskú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a inými advokátskymi spoločnosťami.

 

Sme členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola založená s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Vďaka nášmu dobrému menu a kvalite poskytovaných právnych služieb a poradenstva pre našich klientov pri ich medzinárodných podnikateľských sme si vybudovali sieť partnerských kancelárií v rámci Európy ako i krajín mimo EU.

 

Dovoľujeme si oznámiť, že nedávno sme uzatvorili zmluvu o spolupráci s advokátskou kanceláriou v Bielorusku, a to spoločnosťou - Imperion Jurist, OOO.

 

AKR certifikat

AKR certifikat

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright